Archive for the ‘Terminal’ Category

Netdiscover – rozpznawanie sieci

sobota, 23 października, 2010

Netdiscover jest narzędziem które pomaga znaleźć urządzenia w sieci. Autor oprogramowania pisze o swoim produkcie “Netdiscover is an active/passive address reconnaissance tool, mainly developed for those wireless networks without dhcp server, when you are wardriving. It can be also used on hub/switched networks.”

Osobiście uważam, że narzędzie może się przydać podczas codziennej pracy np. w małej sieci szukamy konkretnego urządzenia, bez dostępu do zarządzania switch-em sprawdzamy czy jesteśmy w dobrym vlan. Analiza logów dhcp nie koniecznie jest wygodna i nie zawsze mamy do niego dostęp. W przypadku tanich routerów może nie być takiej możliwości.

Przykładowy wynik polecenia sudo netdiscover
 Network Discovering Tool

Jak widać na powyższym obrazku użycie narzędzia jest wygodniejsze niż analiza logów dhcp do których nie zawsze mamy dostęp. Niestety uruchomienie programu bez parametrów skanuje wszystkie możliwe sieci i interfejsy, co może zająć sporo czasu. Warto zapoznać się z opcjami programu wybierając “netdiscover ?” przydatna może być funkcja – r np. 192.168.2.0/24 jeśli wiemy jaką sieć chcemy zeskanować oraz -i aby określić interfejs na którym ma się odbyć skanowanie.

Używam tego narzędzia do znajdowania urządzeń np. Proxim które domyślnie pobierają adres ip z dhcp.
Producent zaleca aby po podłączeniu do sieci uruchomić aplikację ScanTool która znajdzie urządzenie. Niestety działa ona tylko pod windows. Osobiście na co dzień nie używam Windows więc alternatywa pod linux jest dla mnie bardzo przydatna.

Netdiscover jest kolejną użytecznym narzędziem które może czasem ułatwić codzienne obowiązki. Zachęcam do użytkowania narzędzia z rozwagą i nieskanowania nim obcych sieci bez zgody właściciela.

Powyższe narzędzie jest dostępne w repozytoriach Ubuntu. Więcej informacji na temat tego narzędzia można uzyskać na stronie projektu pod adresem http://www.nixgeneration.com/~jaime/netdiscover/.

Tilda

sobota, 7 czerwca, 2008

Jako Administrator często potrzebuje szybki dostęp do Terminala. Zazwyczaj uruchomiałem go za pomocą skrótu na pasku narzędzi. Niestety takie rozwiązanie jest nieco uciążliwe jeśli potrzebujemy go włączyć tylko na chwilę.

Dziś przypadkiem znalazłem narzędzie o nazwie Tilda. Jest to niezwykle użyteczny emulator terminala umieszczany na pulpicie. Wygląda to tak jak na poniższym zrzucie.

Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy czekać aż terminal się uruchomi a potem zwolni zasoby za pomocą jednego klawisza skrótu uruchamiamy go na pulpicie we wcześniej zdefiniowanym miejscu oraz zamykamy. Program może być uruchomiony na stałe – można ustawić go tak ,żeby zawsze był na samym dole (nie zasłaniał okien) lub na samej górze co jest nieco wygodniejsze moim zdaniem.

Program jest dostępny w repozytoriach ubuntu.

Podczas pierwszego uruchomienia należy ustawić parę parametrów. W moim przypadku było nie zbędne ustawienia keybindings – służy on do otwierania oraz chowania terminala. Do tego można ustawić przenikanie oraz pozycję na ekranie. Jeśli zapomnimy czegoś ustawić w każdej chwili możemy najechać myszką na terminal a następnie wybrać “Preferences” i poprawić ustawienia.