Archive for lipiec, 2008

Huawei at Ubuntu Linux 8.04

czwartek, 31 lipca, 2008

   Od wczoraj jestem posiadaczem karty Huawei E620. Obecnie posiadam iPlus Simdata więc cały opis będzie dotyczył głównie konfiguracji dla plusa. Prawdopodobnie dla innych sieci wystarczy zmienić tylko APN.

   Po paru godzinach szukania howto oraz czytania różnych forów dyskusyjnych niestety nie znalazłem sposobu jak uruchomić moją kartę pod Ubuntu Linux 8.04.

   Obecnie udało mi się to zrobić na dwa sposoby. Zakładam ,że w systemie jest zainstalowany wvdial, gnome ppp (Uwaga! nie gpppon)oraz gcom .

   Ponieważ PIN na karcie sim komplikuje sprawę podczas konfiguracji sugeruję go wyłączyć gdyż wymaga on dodatkowych zabiegów podczas łączenia. Na wielu forach rozwiązaniem różnych problemów było wyłączenie pin

   Sterownik do kart Huawei jest zawarty w kernelu 2.6.21 i późniejszych. Nie wymagają instalacji w systemie Linux. System widzi je jako usbserial. Poniższa opis dotyczy tylko i wyłącznie konfiguracji tej karty.

   Aby zweryfikować czy kartę system poprawnie wykrywa, wkładamy ją w slot i wpisujemy w konsolę dmesg
W logach powinien pojawić się następujący komunikat.

[69137.321870] hub 7-0:1.0: USB hub found
[69137.321994] hub 7-0:1.0: 1 port detected
[69140.188706] usb 6-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 2
[69140.402779] usb 6-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[69140.405656] option 6-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[69140.405892] usb 6-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[69140.408938] option 6-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[69140.409115] usb 6-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[69140.411721] option 6-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[69140.411870] usb 6-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2

   Pierwszy port usb który się pojawi odpowiada za komunikację i to ten port ustawiamy w programie – w moim przypadku jest to /dev/ttyUSB0 gdyż nie mam żadnych innych urządzeń które korzystają ze sterownika usbserial.

    Do sprawdzanie zasięgu karty oraz poprawności jej rejstracji u operatora gsm służy program o nazwie gcom.
Wywołujemy go w terminalu za pomocą polecenia gcom -d /dev/ttyUSB0
W efekcie uzyskujemy poniższy komunikat.

SIM ready
Waiting for Registration..(120 sec max)
Registered on Home network: "26001",0
Signal Quality: 21,99

   Sposób pierwszy to wykorzystanie prostego programu wvdial.

1. Edytujemy plik /etc/wvdial.conf aby wyglądał tak

[Dialer Defaults]

Phone = *99***1# 
Username = ppp
Password = ppp
Stupid Mode = 1
Carrier Check = No

SetVolume = 0 
Dial Command = ATDT
FlowControl = NOFLOW

[Dialer pin]
Init1 = AT+CPIN=8888 <-- Jeśli koniecznie chcesz mieć pin zamiast 8888 wpisz swój pin.


[Dialer hsdpa]

Modem = /dev/ttyUSB0
Baud = 460800
Init2 = ATZ
Init3 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0

ISDN = 0
Modem Type = Analog Modem

[Dialer iPlus]

Init5 = AT+CGDCONT=1,"IP","www.plusgsm.pl"

[Dialer optimizer]

Init5 = AT+CGDCONT=1,"IP","Optimizer"

[Dialer winda]
Init7 = AT &FE0 V1 X1 &D2 &C1 S0=0
Dial Attempts = 3

[Dialer 384k]

Init8 = AT+CGEQMIN=1,4,64,384,64,384
Init9 = AT+CGEQREQ=1,4,64,384,64,384

[Dialer 144k]

Init10 = AT+CGEQMIN=1,4,64,144,64,144
Init11 = AT+CGEQREQ=1,4,64,144,64,144

[Dialer 64k]

Init12 = AT+CGEQMIN=1,4,64,64,64,64
Init13 = AT+CGEQREQ=1,4,64,64,64,64

   Ważne jest aby poniższa linia znajdowała się w oddzielnej sekcji dokładnie tak jak w moim konfigu. W przeciwnym wypadku system wysła za szybko komendy at do modemu i podczas łączenia uzyskujemy komunikat "no carrier"

Init5 = AT+CGDCONT=1,"IP","www.plusgsm.pl"

Aby autoryzować kartę kodem pin wpisujemy (opcjonalne)

sudo wvdial pin

Aby się połączyć wpisujemy w konsoli

sudo wvdial hsdpa iPlus

lub

sudo wvdial hsdpa optimizer

   W przypadku gdy chcemy korzystać z Optimizer Plusa.

   
"Optimizer to specjalna funkcjonalność umożliwiająca zwiększenie prędkości z jaką dane są pobierane z internetu. Jest to możliwe dzięki kompresji ściąganych plików graficznych lub stron www. Pliki stają się "lżejsze" zatem szybciej można je wyświetlić na ekranie komputera"
źródło: iplus.pl

   Jak wszystko pojdzie zgodnie z planem otrzymamy poniższy komunikat

--> WvDial: Internet dialer version 1.60
--> Cannot get information for serial port.
--> Initializing modem.
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATZ
ATZ
OK
--> Sending: ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
OK
--> Sending: AT+CGDCONT=1,"IP","www.plusgsm.pl"
AT+CGDCONT=1,"IP","www.plusgsm.pl"
OK
--> Modem initialized.
--> Sending: ATDT*99***1#
--> Waiting for carrier.
ATDT*99***1#
CONNECT
--> Carrier detected. Starting PPP immediately.
--> Starting pppd at Thu Jul 31 17:16:10 2008
--> Warning: Could not modify /etc/ppp/pap-secrets: Permission denied
--> --> PAP (Password Authentication Protocol) may be flaky.
--> Pid of pppd: 11431
--> Using interface ppp0
--> local IP address 77.115.33.124
--> remote IP address 10.64.64.64
--> primary  DNS address 212.2.96.51
--> secondary DNS address 212.2.96.52

    W plikach /etc/ppp/chap-secrets oraz /etc/ppp/pap/secrets nie powinno być więcej niż jeden wpis w przeciwnym wypadku występuje problem z autoryzacją w sieci.

   Aby rozłączyć się naciskamy ctrl+c lub wpisujemy w nowej konsoli poff.

Sposób drugi wykorzystuje program GNOME PPP

1. Uruchamiamy program
2. Wpisujemy login ppp hasło ppp , zaznaczamy zapamiętaj hasło.
3. Numer telefony *99# lub *99**1#
4. Klikamy ustawienia a następnie w polu urządzenie wpisujemy /dev/ttyUSB0 a następnie klikamy wykryj.
Typ zostawiamy na Modem Analogowy Prędkość 460800
5. Klikamy na łańcuchy inicjujące. W nowym oknie wpisujemy w Init2 ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0 oraz UWAGA!!! w Init4 AT+CGDCONT=1,"IP","www.plusgsm.pl"
6. Klikamy zamknij a następnie połącz.

Podsumowanie

   Z pewnością jest to jedna z prostszych konfiguracji. Z braku czasu nie mogłem więcej opisać. W najbliższych tygodniach postaram się zaktualizować niniejszy artykuł o dodatkowe programy i swoje uwagi na temat funkcjonowania niniejszej konfiguracji. Jeśli znaleźliście jakieś ciekawe programy i macie problem je uruchomić skontaktujcie się ze mną za pomocą formularza zawartego na stronie. Jeśli uda mi się je uruchomić z chęcią je opisze w niniejszym artykule.

ISPConfig .htaccess

piątek, 25 lipca, 2008

    ISPConfig przy domyślnej instalacji nie akceptuje plików .htaccess. Takie pliki dołączone są do większości CMS-ów dostępnych na rynku. Służą one do zmiany ustawień serwera www w naszym przypadku Apache. W nowej wersji – 2 domyślnie nie pozwala na nadpisywanie swojej konfiguracji.

   Ku naszemu niezadowoleniu przy domyślnych ustawieniach możemy uzyskać nasŧępujący komunikat.

500 internal server error.

   Rozwiązaniem może być skasowanie pliku .htaccess z danego katalogu/konta. Niestety w ten sposób odpowiednie ustawienia nie są inicjowane i nasz cms może źle chodzić.

   Aby CMSy takie jak Drupal,Joomla,WordPress mogły funkcjonować poprawnie na kontakch ISPConfig należy w pliku

/etc/apache2/apache2.conf

Dodać następujące informacje

<Directory /var/www/*/web>
  Options +Includes -Indexes
  AllowOverride All
  Order allow,deny 
  Allow from all  
  <Files ~ "^.ht">
  Deny from all
  </Files>
</Directory>
<Directory /var/www/*/users/*/web&lgt;
  Options +Includes -Indexes
  AllowOverride All
  Order allow,deny 
  Allow from all  
  <Files ~ "^.ht">
  Deny from all
  </Files>
</Directory>

   W w przypadku gdyby podobne ustawienia były już w pliku konfiguracyjnym apache należy się upawnić czy opcja AllowOverride jest ustawiona na all – jak poniżej

  AllowOverride All

   Bardzo prawdopodobne ,że jest ustawiona tak:

  AllowOverride none
  AllowOverride Indexes AuthConfig Limit FileInfo

   Po takim zabiegu Apache 2 nie powinien już stwarzać problemów przy ładowaniu pliku konfiguracji.

ISPConfig Polska lokalizacja

sobota, 12 lipca, 2008

Mamy kolejną wersję ISPConfig oznaczoną numerem 2.2.24 i nadal domyślnie Polskie znaki są źle wyświetlane.

Rozwiązanie tego problemu jest dość proste.

Aby uzyskać poprawne kodowanie w panelu ISPConfig należy wy edytować /home/admispconfig/ispconfig/lib/config.inc.php i odnaleźć w nim wpis

<$go_info["theme"]["charset"] = "iso-8859-1"; ;/>

i zamienić go na

<$go_info["theme"]["charset"] = "iso-8859-2"; ;/>